Problemen oplossen CCL260

* Het toetsenbord is afhankelijk van het model en kan daarom afwijken. LED-indicaties zijn echter hetzelfde voor alle modellen.

ccl260g_Tekengebied 1

Wanneer de "niveau-indicatie" rood brandt, betekent dit dat de laser in de transportmodus staat.

Ontgrendel de schakelaar aan de zijkant om de laser te ontgrendelen voor normaal gebruik.

ccl260g-1_Tekengebied 1

Wanneer de "batterij indicatie" groen brandt, betekent dit dat het apparaat is ingeschakeld en dat er voldoende batterijvermogen is om te werken.

ccl260g-3_Tekengebied 1

Wanneer de "batterij indicatie" rood brandt betekent dit dat het instrument is ingeschakeld, maar er is een (te) lage batterijvermogen om te werken, laad de accu op in dit geval of plaats de batterijhouder met volle alkaline batterijen in het instrument.

ccl260g-2_Tekengebied 1

Wanneer de "ontvanger modus" groen brandt, betekent dit dat de ontvanger modus is geactiveerd. Deze functie moet worden geactiveerd als u wilt werken met een laser ontvanger

ccl260g-2_Tekengebied 1

Wanneer de "ontvanger modus" groen brandt, betekent dit dat de ontvanger modus is geactiveerd. Deze functie moet worden geactiveerd als u wilt werken met een laser ontvanger